Covid-19

Ozon a Covid-19

Pandemia wirusa  SARS-CoV-2 z jaką zmaga się obecnie cały świat wymusiła na społeczeństwach wzmożone działania w zakresie higieny i dezynfekcji pomieszczeń. Obecnie nie ma jednoznacznych badań potwierdzających pełną skuteczność jakiejkolwiek z metod oczyszczania miejsc uczęszczanych przez ludzi. Za to istnieje obecnie kilka sposobów dezynfekcji wykorzystywanych w ochronie przed rozprzestrzenianiem się wirusów i bakterii. Proces ozonowania metodą generatorów wykorzystujących wyładowania koronowe jest jedną z metod walki z pandemią SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 należy do grupy korona-wirusów i jest wirusem osłonkowym, który wymaga wilgotnego środowiska będąc wrażliwym na czynniki fizyko-chemiczne bardziej niż wirusy bez osłonkowe. Trój atomowa cząsteczka tlenu O³ reaguje z białkami, lipidami i kwasami nukleinowymi wirusa czyniąc go wrażliwym na proces ozonowania.

Opinia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład higieny  z dnia 2.04. 2020 r. dot. dezynfekcji pomieszczeń biurowych poprzez ozonowanie i skuteczności powyższej metody w zwalczaniu SARS-CoV-2 oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem jej stosowania mówi „…w obecnej szczególnej sytuacji epidemicznej i szybkim szerzeniu się zakażeń SARS-CoV-2 procedurę dezynfekcji pomieszczeń biurowych ozonem uważa za akceptowalną, jednak wyłącznie w warunkach rygorystycznej kontroli i nadzorowania tego procesu. Dotyczy to stężeń ozonu w powietrzu pomieszczenia w trakcie zabiegu i przed oddaniem pomieszczenia do ponownego użytkowania oraz właściwej ochrony pracowników, zarówno przeprowadzających ozonowanie, jak osób wykonujących pracę w pomieszczeniach poddawanych ozonowaniu.”

Choroba jaką wywołuje nazywa się COVID-19 objawiającą się gorączką, dusznościami, kaszlem, zmęczeniem czy bólem mięśni. W profilaktycznych zaleceniach zaleca wzmocnić działania z zakresu  dezynfekcji miejsc gdzie występuje duża rotacja ludzi. Ozonowanie pomieszczeń obecnie jest bardzo popularną metodą dezynfekcji pomieszczeń w postaci stężenia gazu do odpowiedniego poziomu i utrzymanie go przez odpowiedni czas ekspozycji. Proces ten skutkuje pozbyciem się z powietrza i wszelkich powierzchni wirusów i bakterii zmniejszając jednocześnie możliwość rozprzestrzeniania się drobnoustrojów dalej. Z uwagi na wysoką reaktywność ozonu wykorzystuje się jego gazową formę do profilaktyki w miejscach użyteczności publicznej gdyż nie powoduje on ubocznych skutków dla zdrowia kiedy pomieszczenie zostanie wywietrzone i dopuszczone do użytku. Ozon niszczy zarazki zdolne do przeżywania na powierzchniach obiektów nieożywionych, uszkadza wirusowe RNA oraz działa utleniająco na powłoki białkowe. Przeprowadzenie metody ozonowania pomieszczenia znacznie redukuje możliwość przetrwania w takim środowisku groźnych bakterii czy wirusów. Łatwość oraz wydajność tej metody sprawia, że jest bardzo dobą alternatywą na profilaktykę higieniczną w obecnej sytuacji.

 

Czytaj więcej na ten temat  na naszym blogu

BLOG